Публикувай ОБЯВА
  • Потребители: 331093

КОНСУЛТАЦИИ-РАЗВОД

VIP

Описание

Адвокатска Кантора "ЕКСПРЕСКОНСУЛТ" адвокат БИСЕРА ТОШЕВАе вписана в Адвокатската колегия през 2002 година и практикува в сферата на семейното право. Адвокатът предлага правни консултации по всички казуси, свързани с развод, брачни договори, поделяне на родителските права след развод и всички въпроси, които вълнуват клиентите ѝ.
Тъй като обикновено това е тежък период за тях, тя работи с необходимото индивидуално отношение, като се стреми да изпълни всички техни изисквания. Правната консултация с професионалист ще ви спести много грешки, пари и нерви.
Кантората предлага процесуално представителство и защита правата и интересите на своите клиенти.

• МИНИМАЛНИ ЦЕНИ, ДИСКРЕТНОСТ!

• ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ;
СЕМЕЙНО ПРАВО:КАНТОРА "ЕКСПРЕСКОНСУЛТ" предлага:

• ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ по граждански, административни, търговски, фирмени, наказателни, имотни, семейни, бракоразводни, данъчни, трудови дела;
• ИЗВЪНСЪДЕБНО уреждане на спорове;
• СЪДЕБЕН ПРОЦЕС:
- Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;
- Процесуално представителство пред съд по наказателни и от административен характер дела;
- Заповедно производство;
- Обезпечения на бъдещи искове, арбитраж;
• СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:
- Процесуално представителство пред съд по бракоразводни дела – БЪРЗИ РАЗВОДИ по взаимно съгласие и по исков ред;
- Процесуално представителство пред съд при спорове за родителски права;
- Процесуално представителство пред съд по дела за ИЗДРЪЖКА;
- Изготвяне на брачни договори;
- Консултации по наследствени казуси – приемане и отказ от наследство; делба на наследство; изготвяне на завещания;
• ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО:
- Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
- Сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит;
- Обстойно проучване на имота; подготовка на документите по сделката;
- Представителство пред нотариус;
- Консултации относно тълкуването, изпълнението, прекратяването, развалянето или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
- Изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
- Процесуално представителство пред съд по вещни искове;
- Процесуално представителство пред съд по граждански дела;
• ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ:
- Консултации и защита на пострадали от домашно насилие;
- Процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие
• ФИРМЕНО/ КОРПОРАТИВНО/ и ТЪРГОВСКО ПРАВО:
- Бърза регистрация на фирми: ЕООД, ООД, СД, АД, едноличен търговец (ЕТ) и граждански дружества (ДЗЗД) за 1 час - изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата, вкл. БУЛСТАТ, НАП, печат, комплексна услуга;
- Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
- Прехвърляне на дружествени дялове;
- Прекратяване и заличаване на ЕТ;
- Търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
- Процесуално представителство пред съд по търговски спорове;
- Застрахователни казуси;

- • ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО:
- Консултации по изпълнителни дела;
- Процесуално представителство на длъжници и взискатели пред съдебен изпълнител.

• ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги при КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ И ДИСКРЕТНОСТ!

ЗА КОНТАКТИ: адвокат Б.ТОШЕВА, Служ.тел.052/64 30 92 ; Мобилни: ; Теленор: 0898 86 30 44 0895 384865 Професионалионално АДВОКАТСКО Облужване!
тел за контакти; КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНСУЛТ—
0898/ 86 30 44 0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 ВАРНА ул Княз НиколАевич 6 ‘’ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД
Коментари

Няма коментари към тази обява!

Добави коментари
Име:

Коментар:

Обява № 731816

Публикувана на Feb 20, 2016 г. 18:18:17

Валидна до 1, Фев 2017

наблюдавай ⋅ запитване
Контакти

bisera3_lex@abv.bg

http://advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3
Продавач

кантора експресконсулт

Коментари

/ 0 /
Добави коментар
ДОГОВАРЯНЕ
ИЗПРАТИ съобщение
ВИЖ ДРУГИ ОФЕРТИ ОТ ADVOKATA VARNA
avatar

допълнителна информация

  • Добавена: 2017-04-21 09:21:00
  • Телефон: 052643092, , 0895384865 , 0898863044
  • Доставка: Без доставка
  • Местоположение: област Варненска , гр. Варна, Червен площад
Сподели