Публикувай ОБЯВА
  • Потребители: 363947

Реклама

Таргетиране
Публикуването на информацията по рубрики допринася за таргетирането на Вашата реклама спрямо контекста на съответната рубрика. Така всеки читател на вестник "Позвънете" или посетител на www.pozvanete.bg е мотивиран да потърси и прочете точно Вашата реклама, в зависимост от потребността, която има в момента.

Гъвкавост
Изданията на Позвънете ООД се отличават с изключителна гъвкавост. Вашата реклама често може да бъде подменяна или коригирана, в зависимост от нуждите Ви към момента.

Експедитивност
Малките обяви и рекламните карета се подават за печат "от днес за утре", така ние сме готови да приемем Вашата поръчка много по-експедитивно, от която и да е друга медия.

Аудитория
Проведено от социологическа агенция Gallup проучване сочи, че един брой на вестник "Позвънете" се чете средно от по 2-3 човека ежедневно, което значи, че вестника комуникира за един ден средно с 50 000 души. Уникалните посещения  в интернет страницата на Позвънете достигат 15000 на ден.

Всички регистрирани потребители в сайта www.pozvanete.bg имат право да подават безплатни обяви.

ВИД ПОТРЕБИТЕЛИ БРОЙ БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
ЧАСТНИ ЛИЦА
до 5 безплатни обяви
ФИРМИ до 5 безплатни обяви
АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Нямат право на безплатни обяви


РЕКЛАМА НА АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Агенциите нямат право да публикуват безплатно обяви за имоти в сайта www.pozvanete.bg
Рекламата на недвижими имоти в сайта е платена.
Примерни цени:
Пакет за подпространство с 20 оферти за имоти - 20 лв/месец с ДДС
Пакет за подпространство с 60 оферти за имоти - 60 лв/месец с ДДС
Пакет за подпространство със 120 оферти за имоти - 120 лв/месец с ДДС
Възможни е създаването на индивидуални пакети за реклама само в сайта, само в хартиеното издание на вестника или комплексна реклама в сайта и в хартиеното издание. За индивидуална оферта, според нуждите на Вашата агенция за имоти, не се колебайте да се свържете с нас.


- Всяка подадена в сайта обява може да бъде със статус VIP.
- VIP обявите имат специален маркер, който ги отличава от останалите и привлича вниманието на потребителите към съответната оферта.
- Всички VIP обяви се визуализират винаги първи в избраната рубрика и подрубрика при реализиране на търсене със съответните критерии.

ВИД ОБЯВA ЦЕНА ПЕРИОД
ОНЛАЙН
VIP обява
1.20 лв с ДДС

 7 ДНИ - статусът VIP обява гарантира по-висока ефективност на рекламата, тъй като тя ще бъде видяна от по-многобройна аудитория.

ОФЛАЙН
VIP обява
1.20 лв с ДДС

1 ДЕН - статусът VIP обява гарантира по-висока ефективност на рекламата, тъй като тя ще бъде видяна от по-многобройна аудитория.

- Можете да направите обявата си VIP като изпратите SMS  за закупуване на 2 КРЕДИТА или ако имате заредени минимум 2 КРЕДИТА в онлайн портфейлът си.
ВАЖНО:  Метод за промяна на статуса на обикновените обяви във VIP обяви.

Всички регистрирани потребители в сайта www.pozvanete.bg могат да използват услугата "Онлайн портфейл за разплащане". Услугата дава възможност всеки да зареди сума по желание, с която да зареди виртуалната си сметка. По този начин ще можете максимално лесно и бързо да заплащате за всички платени услуги в сайта, както за онлайн частта на вестника, така и за офлайн.

МЕТОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПОРТФЕЙЛ
ЦЕНА БРОЙ КРЕДИТИ
БОНУС КРЕДИТИ
ЦЕНА ЗА 1 БР. КРЕДИТ
6 лв 10 кредита -  0.60 лв/брой
18 лв 34 кредита 4 броя  0.53 лв/брой
36 лв 67 кредита 9 броя  0.53 лв/брой
72 лв 139 кредита 21 броя  0.51 лв/брой
100 лв 220 кредита 51 броя  0.45 лв/брой
216 лв 491 кредита 131 броя  0.44 лв/брой

* Бонус кредитите са включени в обявения пакет

ПОЗИЦИЯ

МЕСЕЧНИ ИМПРЕСИИ ПЕРИОД
1 МЕСЕЦ  3 СЕДМИЦИ 2 СЕДМИЦИ
Горна рекламна
728 х 90 px
4 500 000 250 лв 180 лв  130 лв
Квадратна
рекламна
250 х 250 px
4 500 000 200 лв 150 лв 100 лв
Долна рекламна
234 x 60 px
4 500 000 155 лв 133 лв  96 лв
„Обяви“
резултати
468 x 60 px
зависи от избраната
таргет област
120 лв 102 лв 84 лв

ТЕЛЕФОН:
052 66 10
ТАКСУВАНЕ: - Без допълнителни импулси. Според ценовата политика на Виваком за стационарна телефония; 
ОБСЛУЖВАНЕ:

- Обслужването на тази услуга е с телефонен оператор в часовете от 08:00 до 18:00 ч. (без събота и неделя);
- Обявите подадени всеки ден до 16:00 ч. се публикуват на следващия ден; До 16:00 ч. в петък се приемат обяви за  понеделник; След 16:00 ч. в петък се приемат обяви за вторник;
- За едно обаждане можете да публикувате най-много до 3 обяви, до 15 думи всяка, като за безплатна обява се зачита и подадената безплатна обява през сайта, предназначена за позвънете офлайн;
- Обявите за деня трябва да бъдат с различно съдържание.
- С цел подобряване качеството на услугата, разговорът се записва.
- Приемат се до 3 обяви на телефонен номер.

 

ВАЖНО:
Считано от 03.09.2018 г. се прекратява възможността за подаване на безплатни обяви за рубриката "ПАРИ"
Вариантите за подаване на обяви за предлагане на работа са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 0,96 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,20 лв с ДДС;
     2.3. Една VIP обява - 1,50 лв с ДДС:
     2.4. Една обява на сив фон - 1,80 лв с ДДС:

3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС;


ВАЖНО:
Считано от 01.11.2017 г. се прекратява възможността за подаване на безплатни обяви за рубриката "РАБОТА-ПРЕДЛАГА"
Вариантите за подаване на обяви за предлагане на работа са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 0,96 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,20 лв с ДДС;
     2.3. Една VIP обява - 1,50 лв с ДДС:
     2.4. Една обява на сив фон - 1,80 лв с ДДС:

3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС;

ВАЖНО:
- Считано от 11.04.2016 г. се прекратява възможността за подаване на обяви за ЗАПОЗНАНСТВА на тел. 052/6610. 
Вариантите за подаване на обяви за запознанства са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 1,40 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,80 лв с ДДС;
     2.3. Една обява на сив фон - 2,00 лв с ДДС:
3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС; 

РЕКЛАМА:

- Обявите се публикуват в изданието ни в гр. Варна;

- Обявите се публикуват еднократно в следващия или по-следващия брой на вестника, в зависимост от часа на обаждането;

ТЕЛЕФОН: 0900 63 060
ТАКСУВАНЕ:

- Таксуването на разговорите за всички мобилни оператори е 1,20 лв с ДДС на обаждане;

- Таксуването на разговорите за фиксираната мрежа на Виваком е 0,96 лв с ДДС на минута;

ОБСЛУЖВАНЕ:

- Обслужването на тази услуга е денонощно, с телефонен оператор в часовете от 08:00 до 16:00 ч. и чрез телефонен секретар в останалия часови пояс на денонощието (без събота и неделя);
- Обявите подадени за гр. Варна всеки ден до 16:00 ч., се публикуват на следващия ден в хартиеното издание и в сайта;
- Обявите подадени за гр. Варна всеки ден след 16:00 ч., се публикуват на по-следващия ден в хартиеното издание и в сайта;
- Обявите подадени за гр. Варна преди 16:00 ч. в петък, се приемат за понеделник, а тези след 16:00 ч. петък се приемат за вторник;
- Приемат се до 3 обяви на обаждане, до 15 думи всяка;


ВАЖНО за обявите подавани за гр. София:
Обявите подадени за гр. София, всеки ден до 16:00 ч., се публикуват на следващия ден в сайта;
- С цел подобряване качеството на услугата, разговорът се записва;

РЕКЛАМА:

- Обявите се публикуват в изданието ни в гр. Варна, а обявите подадени за гр. София - само в сайта;

- Обявите се публикуват еднократно в следващия или по-следващия брой на вестника, в зависимост от часа на обаждането;


КРАТЪК НОМЕР ПРЕФИКС ЦЕНА НА SMS ВИД НА ОБЯВАТА
1925 VNA / SFA 1,20 лв с ДДС Обикновена обява - излиза еднократно във вестника / Излиза 7 поредни дни
1928 VNA / SFA 2,40 лв с ДДС Обява с удебелени букви (bold) - излиза в два поредни броя / VIP обява, излиза 7 поредни дни (само за ЗАПОЗНАНСТВА и ЯСНОВИДСТВО)
1974 VNA / SFA 4,80 лв с ДДС Обява с удебелени букви на сив фон - излиза в три поредни броя / VIP обява, излиза 4 поредни седмици

SFA (интервал) текста на обявата за вестник "Позвънете - София"
VNA (интервал) текста на обявата за вестник "Позвънете - Варна"
Пример : SFA Davam pod naem dalgosrochno obzaveden apartament, 120 m2, Strelbishte-500 EUR, 0XXX XXX XXX

- Цялото текстово поле на СМС съобщението заедно с префикса (SFA или VNA), текста на обявата и телефонния номер
може да бъде ДО 160 СИМВОЛА;
- Текста в СМС-а изписвайте на ЛАТИНИЦА;
- Нецензурирани текстове не се допускат;
- Няма ограничения за броя на обявите и рубриките, в които те се поместват;

- Обявите подадени от Понеделник до Петък до 15:00 ч. се публикуват на следващия ден.
- Обявите подадени от 15:00 ч. до 18:00 ч. в петък се публикуват във вторник.
- Обяви за запознанства се публикуват след предварително представяне на документ за самоличност в офисите на
вестник Позвънете. 


В приемни на вестника можете да подавате неограничен брой платени обяви за всички рубрики и подрубрики в изданието.
Цената на обявите е според актуалния тарифен план и е за брой публикации.
Всички обяви излизат едновременно в хартиеното издание и в сайта на вестника.
Можете да подавате абонаментни обяви, като можете да избирате дните, в които обявата Ви да бъде публикувана.
Адреси на примните в гр. Варна можете да видите от ТУК

Може да изтеглите тарифата на услугите, които предлагаме, от ТУК.


Всеки регистриран потребител в сайта има право да подава по една безплатна обява през сайта ни всеки ден. Всички подавани обяви ще бъдат публикувани в хартиеното ни издание за гр. Варна и едновременно в сайта ни, а за гр. София - само в сайта. Към всяка обява може да бъде публикувана снимка, която ще улесни по-лесното възприемане на предлаганите стоки или услуги от потребителите. Снимките ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта ни. Повече от една безплатна обява на телефонен номер на ден няма да бъде публикувана в медията ни.

ЗА ГР. ВАРНА:
- Всички подадени обяви до 15 ч. се приемат за публикуване за следващия ден, в който имаме брой.
- Всички подадени обяви след 15 ч. се приемат за публикуване за по-следващия ден, в който имаме брой.
- За гр. Варна нов брой излиза от печат от Понеделник до Петък включително.Четенето на малки обяви от актуален брой на вестника, е БЕЗПЛАТНО, не изисква регистрация в сайта.

*Последна актуализация 15.06.2020 г.