Публикувай ОБЯВА
  • Потребители: 362035

Реклама

Таргетиране
Публикуването на информацията по рубрики допринася за таргетирането на Вашата реклама спрямо контекста на съответната рубрика. Така всеки читател на вестник "Позвънете" или посетител на www.pozvanete.bg е мотивиран да потърси и прочете точно Вашата реклама, в зависимост от потребността, която има в момента.

Гъвкавост
Изданията на Позвънете ООД се отличават с изключителна гъвкавост. Вашата реклама често може да бъде подменяна или коригирана, в зависимост от нуждите Ви към момента.

Експедитивност
Малките обяви и рекламните карета се подават за печат "от днес за утре", така ние сме готови да приемем Вашата поръчка много по-експедитивно, от която и да е друга медия.

Аудитория
Проведено от социологическа агенция Gallup проучване сочи, че един брой на вестник "Позвънете" се чете средно от по 2-3 човека ежедневно, което значи, че вестника комуникира за един ден средно с 50 000 души. Уникалните посещения  в интернет страницата на Позвънете достигат 15000 на ден.

Всички регистрирани потребители в сайта www.pozvanete.bg имат право да подават безплатни обяви.

ВИД ПОТРЕБИТЕЛИ БРОЙ БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
ЧАСТНИ ЛИЦА
до 5 безплатни обяви
ФИРМИ до 5 безплатни обяви
АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Нямат право на безплатни обяви


РЕКЛАМА НА АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Агенциите нямат право да публикуват безплатно обяви за имоти в сайта www.pozvanete.bg
Рекламата на недвижими имоти в сайта е платена.
Примерни цени:
Пакет за подпространство с 20 оферти за имоти - 20 лв/месец с ДДС
Пакет за подпространство с 60 оферти за имоти - 60 лв/месец с ДДС
Пакет за подпространство със 120 оферти за имоти - 120 лв/месец с ДДС
Възможни е създаването на индивидуални пакети за реклама само в сайта, само в хартиеното издание на вестника или комплексна реклама в сайта и в хартиеното издание. За индивидуална оферта, според нуждите на Вашата агенция за имоти, не се колебайте да се свържете с нас.


- Всяка подадена в сайта обява може да бъде със статус VIP.
- VIP обявите имат специален маркер, който ги отличава от останалите и привлича вниманието на потребителите към съответната оферта.
- Всички VIP обяви се визуализират винаги първи в избраната рубрика и подрубрика при реализиране на търсене със съответните критерии.

ВИД ОБЯВA ЦЕНА ПЕРИОД
ОНЛАЙН
VIP обява
1.20 лв с ДДС

 7 ДНИ - статусът VIP обява гарантира по-висока ефективност на рекламата, тъй като тя ще бъде видяна от по-многобройна аудитория.

ОФЛАЙН
VIP обява
1.20 лв с ДДС

1 ДЕН - статусът VIP обява гарантира по-висока ефективност на рекламата, тъй като тя ще бъде видяна от по-многобройна аудитория.

- Можете да направите обявата си VIP като изпратите SMS  за закупуване на 2 КРЕДИТА или ако имате заредени минимум 2 КРЕДИТА в онлайн портфейлът си.
ВАЖНО:  Метод за промяна на статуса на обикновените обяви във VIP обяви.

Всички регистрирани потребители в сайта www.pozvanete.bg могат да използват услугата "Онлайн портфейл за разплащане". Услугата дава възможност всеки да зареди сума по желание, с която да зареди виртуалната си сметка. По този начин ще можете максимално лесно и бързо да заплащате за всички платени услуги в сайта, както за онлайн частта на вестника, така и за офлайн.

МЕТОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПОРТФЕЙЛ
ЦЕНА БРОЙ КРЕДИТИ
БОНУС КРЕДИТИ
ЦЕНА ЗА 1 БР. КРЕДИТ
6 лв 10 кредита -  0.60 лв/брой
18 лв 34 кредита 4 броя  0.53 лв/брой
36 лв 67 кредита 9 броя  0.53 лв/брой
72 лв 139 кредита 21 броя  0.51 лв/брой
100 лв 220 кредита 51 броя  0.45 лв/брой
216 лв 491 кредита 131 броя  0.44 лв/брой

* Бонус кредитите са включени в обявения пакет

ПОЗИЦИЯ

МЕСЕЧНИ ИМПРЕСИИ ПЕРИОД
1 МЕСЕЦ  3 СЕДМИЦИ 2 СЕДМИЦИ
Горна рекламна
728 х 90 px
4 500 000 250 лв 180 лв  130 лв
Квадратна
рекламна
250 х 250 px
4 500 000 200 лв 150 лв 100 лв
Долна рекламна
234 x 60 px
4 500 000 155 лв 133 лв  96 лв
„Обяви“
резултати
468 x 60 px
зависи от избраната
таргет област
120 лв 102 лв 84 лв

ТЕЛЕФОН:
052 66 10
ТАКСУВАНЕ: - Без допълнителни импулси. Според ценовата политика на Виваком за стационарна телефония; 
ОБСЛУЖВАНЕ:

- Обслужването на тази услуга е с телефонен оператор в часовете от 08:00 до 18:00 ч. (без събота и неделя);
- Обявите подадени всеки ден до 16:00 ч. се публикуват на следващия ден; До 16:00 ч. в петък се приемат обяви за  понеделник; След 16:00 ч. в петък се приемат обяви за вторник;
- За едно обаждане можете да публикувате най-много до 3 обяви, до 15 думи всяка, като за безплатна обява се зачита и подадената безплатна обява през сайта, предназначена за позвънете офлайн;
- Обявите за деня трябва да бъдат с различно съдържание.
- С цел подобряване качеството на услугата, разговорът се записва.
- Приемат се до 3 обяви на телефонен номер.

 

ВАЖНО:
Считано от 03.09.2018 г. се прекратява възможността за подаване на безплатни обяви за рубриката "ПАРИ"
Вариантите за подаване на обяви за предлагане на работа са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 0,96 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,20 лв с ДДС;
     2.3. Една VIP обява - 1,50 лв с ДДС:
     2.4. Една обява на сив фон - 1,80 лв с ДДС:

3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС;


ВАЖНО:
Считано от 01.11.2017 г. се прекратява възможността за подаване на безплатни обяви за рубриката "РАБОТА-ПРЕДЛАГА"
Вариантите за подаване на обяви за предлагане на работа са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 0,96 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,20 лв с ДДС;
     2.3. Една VIP обява - 1,50 лв с ДДС:
     2.4. Една обява на сив фон - 1,80 лв с ДДС:

3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС;

ВАЖНО:
- Считано от 11.04.2016 г. се прекратява възможността за подаване на обяви за ЗАПОЗНАНСТВА на тел. 052/6610. 
Вариантите за подаване на обяви за запознанства са:
1. Чрез обаждане на тел. 090063060 - 1,20 лв с ДДС/обаждане. Клиентите имат право да подават до 3 обяви на посочения телефон;
2. Плащане в приемна на "Позвънете":
     2.1. Една обикновена обява - 1,40 лв с ДДС;
     2.2. Една удебелена (bold) обява -  1,80 лв с ДДС;
     2.3. Една обява на сив фон - 2,00 лв с ДДС:
3. Плащане чрез изпращане на обявата със СМС:
     3.1. Една публикация на обикновена обява - 1,20 лв с ДДС;
     3.2. Две публикации на обява удебелен (bold) шрифт - 2,40 лв с ДДС;
     3.3. Три публикации на обява на сив фон - 4,80 лв с ДДС; 

РЕКЛАМА:

- Обявите се публикуват в изданието ни в гр. Варна;

- Обявите се публикуват еднократно в следващия или по-следващия брой на вестника, в зависимост от часа на обаждането;

ТЕЛЕФОН: 0900 63 060
ТАКСУВАНЕ:

- Таксуването на разговорите за всички мобилни оператори е 1,20 лв с ДДС на обаждане;

- Таксуването на разговорите за фиксираната мрежа на Виваком е 0,96 лв с ДДС на минута;

ОБСЛУЖВАНЕ:

- Обслужването на тази услуга е денонощно, с телефонен оператор в часовете от 08:00 до 16:00 ч. и чрез телефонен секретар в останалия часови пояс на денонощието (без събота и неделя);
- Обявите подадени за гр. Варна всеки ден до 16:00 ч., се публикуват на следващия ден в хартиеното издание и в сайта;
- Обявите подадени за гр. Варна всеки ден след 16:00 ч., се публикуват на по-следващия ден в хартиеното издание и в сайта;
- Обявите подадени за гр. Варна преди 16:00 ч. в петък, се приемат за понеделник, а тези след 16:00 ч. петък се приемат за вторник;
- Приемат се до 3 обяви на обаждане, до 15 думи всяка;


ВАЖНО за обявите подавани за гр. София:
Обявите подадени за гр. София, всеки ден до 16:00 ч., се публикуват на следващия ден в сайта;
- С цел подобряване качеството на услугата, разговорът се записва;

РЕКЛАМА:

- Обявите се публикуват в изданието ни в гр. Варна, а обявите подадени за гр. София - само в сайта;

- Обявите се публикуват еднократно в следващия или по-следващия брой на вестника, в зависимост от часа на обаждането;


КРАТЪК НОМЕР ПРЕФИКС ЦЕНА НА SMS ВИД НА ОБЯВАТА
1925 VNA / SFA 1,20 лв с ДДС Обикновена обява - излиза еднократно във вестника / Излиза 7 поредни дни
1928 VNA / SFA 2,40 лв с ДДС Обява с удебелени букви (bold) - излиза в два поредни броя / VIP обява, излиза 7 поредни дни (само за ЗАПОЗНАНСТВА и ЯСНОВИДСТВО)
1974 VNA / SFA 4,80 лв с ДДС Обява с удебелени букви на сив фон - излиза в три поредни броя / VIP обява, излиза 4 поредни седмици

SFA (интервал) текста на обявата за вестник "Позвънете - София"
VNA (интервал) текста на обявата за вестник "Позвънете - Варна"
Пример : SFA Davam pod naem dalgosrochno obzaveden apartament, 120 m2, Strelbishte-500 EUR, 0XXX XXX XXX

- Цялото текстово поле на СМС съобщението заедно с префикса (SFA или VNA), текста на обявата и телефонния номер
може да бъде ДО 160 СИМВОЛА;
- Текста в СМС-а изписвайте на ЛАТИНИЦА;
- Нецензурирани текстове не се допускат;
- Няма ограничения за броя на обявите и рубриките, в които те се поместват;

- Обявите подадени от Понеделник до Петък до 15:00 ч. се публикуват на следващия ден.
- Обявите подадени от 15:00 ч. до 18:00 ч. в петък се публикуват във вторник.
- Обяви за запознанства се публикуват след предварително представяне на документ за самоличност в офисите на
вестник Позвънете. 


В приемни на вестника можете да подавате неограничен брой платени обяви за всички рубрики и подрубрики в изданието.
Цената на обявите е според актуалния тарифен план и е за брой публикации.
Всички обяви излизат едновременно в хартиеното издание и в сайта на вестника.
Можете да подавате абонаментни обяви, като можете да избирате дните, в които обявата Ви да бъде публикувана.
Адреси на примните в гр. Варна можете да видите от ТУК

Може да изтеглите тарифата на услугите, които предлагаме, от ТУК.


Всеки регистриран потребител в сайта има право да подава по една безплатна обява през сайта ни всеки ден. Всички подавани обяви ще бъдат публикувани в хартиеното ни издание за гр. Варна и едновременно в сайта ни, а за гр. София - само в сайта. Към всяка обява може да бъде публикувана снимка, която ще улесни по-лесното възприемане на предлаганите стоки или услуги от потребителите. Снимките ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта ни. Повече от една безплатна обява на телефонен номер на ден няма да бъде публикувана в медията ни.

ЗА ГР. ВАРНА:
- Всички подадени обяви до 15 ч. се приемат за публикуване за следващия ден, в който имаме брой.
- Всички подадени обяви след 15 ч. се приемат за публикуване за по-следващия ден, в който имаме брой.
- За гр. Варна нов брой излиза от печат от Понеделник до Петък включително.Четенето на малки обяви от актуален (отпечатан днес) брой на вестника е ПЛАТЕНО, изисква регистрация в сайта и абонамент, който дава достъп до актуалния (днешен) брой, или до последния излязъл от печат брой.
- За гр. Варна нов брой излиза от печат в дните от Понеделник до Петък включително;

Абонаментът може да бъде заплатен с SMS от Вашия мобилен телефон или чрез използване на кредити от Вашия "ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ".

АБОНАМЕНТ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА SMS
ГРАД КРАТЪК НОМЕР ПРЕФИКС ЦЕНА НА SMS
ПЕРИОД
ГРАД КРАТЪК НОМЕР ПРЕФИКС ЦЕНА НА SMS ПЕРИОД
Варна 1925 Tiktak + уникален код, генериран от системата 1.20 лв с ДДС Еднодневен абонамент Варна 1928 Tiktak + уникален код, генериран от системата 2.40 лв с ДДС Тридневен абонамент
София 1925 Tiktak + уникален код, генериран от системата 1.20 лв с ДДС Еднодневен абонамент за четене на актуални обяви в сайта.
- - - - -
АБОНАМЕНТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ВИРТУАЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ
ГРАД БРОЙ КРЕДИТИ ЦЕНА ПЕРИОД ГРАД БРОЙ КРЕДИТИ ЦЕНА ПЕРИОД
Варна 2 кредита 1.20 лв с ДДС Еднодневен абонамент Варна 4 кредита 2.40 лв с ДДС Тридневен абонамент
София 2 кредита 1.20 лв с ДДС Еднодневен абонамент за четене на актуални обяви в сайта.
- - - -

*Последна актуализация 03.06.2019 г.