Публикувай ОБЯВА
 • Потребители: 363809

Счетоводни, правни

 • vip
  НОВА фирма за 1 ден, ЕООД, ООД - 100 лв ЕТ - 50 лв, заедно с БУЛСТАТ, НОИ, ДДС, данъчна регистрация, комплексна услуга, ликвидация, прекратяване на фирми, консултации, изгодно, ниски цени, ЕКСПРЕСКОНСУЛТ
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/5384865, 089/8863044, 052/643092
 • НОВА фирма за 1 ден, ЕООД, ООД - 100лв, ЕТ - 50лв, БУЛСТАТ, данъчна регистрация, комплексна услуга
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/5384865, 089/8863044, 052/643092
 • ПРАВНИ услуги и консултации, оформяне на договори, регистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, ДЗЗД, изгодно
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/9915159
 • БЪРЗ развод по взаимно съгласие, изготвяне на споразумение-издръжка, родителски права, правни консултации, минимални цени-адвокат
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/5384865
 • БЪРЗА регистрация ЕООД, ООД - 100 лв, ЕТ - 50 лв, за 1 ден, с БУЛСТАТ, НОИ, ДДС, данъчна регистрация, пълна услуга продажба фирма
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/8241977
 • БЪРЗО и изгодно регистриране на фирми
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/9915159
 • ДОГОВОРИ, нотариални актове, продажби, дарения, прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане, делби, сделки с МПС
  01.07.2020
  гр. Варна
  088/7070524
 • СЧЕТОВОДНИ услуги, данъчни декларации, ДДС декларации, осигуровки, текущо счетоводство - Княжево
  01.07.2020
  гр. София
  088/6776098
 • КОМПЛЕКСНИ счетоводни услуги, ДДС, осигуровки
  01.07.2020
  гр. Варна
  087/8363165
 • БЪРЗИ разводи - бракоразводни дела, взаимно съгласие, съдебен ред, издръжка, родителски права, консултации, ниски цени, адвокат
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/5384865, 089/8863044, 052/643092
 • ОФОРМЯНЕ на договори, регистрация на фирми, правни услуги и консултации, изгодни цени
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/9915159
 • СЧЕТОВОДНА кантора Хелиос, пълно счетоводно обслужване, данъци, осигуровки, опитен екип, конкурентни цени
  01.07.2020
  гр. Варна
  087/6431563
 • ЛИЦЕНЗИРАН оценител-вещо лице изготвя експертни оценки, необходими за адресна регистрация, оценки на недвижими имоти и зем. земи
  01.07.2020
  гр. Варна
  088/8288989
 • ЗАКРИВАНЕ, ликвидация, продажба фирми, регистрация фирми 1 ден, ЕООД/ООД-100 лв, ЕТ- 50 лв, БУЛСТАТ, НАП, НОИ, ДДС, пълна услуга
  01.07.2020
  гр. Варна
  089/8863044
 • ОБЖАЛВАНЕ на актове и наказателни постановления - КАТ, НОИ, НАП, КЗП, РЗИ, РДНСК и др., консултации и процесуално представителство
  01.07.2020
  гр. Варна
  098/8963212