Публикувай ОБЯВА
  • Потребители: 363851

В чужбина

www.pozvanete.bg не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните обяви.

Обявите, които гледате са за работа в чужбина. Препоръчваме да се запознаете с българското законодателство, в частност с НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА, в частност Раздел III - Посредническа дейност по наемане на работа в други държави (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)За да избегнете бъдещи измами, бихте могли да се обърнете и към Агенцията по заетостта за съвети и насоки.

  • ЮПС - социални асистенти, средно разговорен немски език, осигурени храна, път, самостоятелна стая, интернет, български ТД
    07.07.2020
    гр. Варна
    02/8321040