Публикувай ОБЯВА
  • Потребители: 360812

В чужбина

www.pozvanete.bg не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните обяви.

Обявите, които гледате са за работа в чужбина. Препоръчваме да се запознаете с българското законодателство, в частност с НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА, в частност Раздел III - Посредническа дейност по наемане на работа в други държави (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)За да избегнете бъдещи измами, бихте могли да се обърнете и към Агенцията по заетостта за съвети и насоки.

  • ЖЕНА търси да гледа възрастна жена в Гърция
    24.01.2020
    гр. Варна
    089/4905765